En sund byggbransch

Den svenska byggindustrin är på många sätt en av de bästa i hela världen. Säkerheten är hög och olyckorna få, byggregler och metoder är väl beprövade och förbättras ständigt, villkoren för medarbetarna är moderna och trivseln är på toppnivå. De allra flesta byggföretagen är seriösa, håller hög kvalitet i produktionen och behandlar sina medarbetare väl.

Medaljens baksida utgörs dock av oseriösa aktörer som för egen vinning utnyttjar andra. För det mesta handlar det om ekonomisk brottslighet i form av svart arbetskraft, osanna fakturor och oschysta affärsmetoder. I regel är det här vi hittar de så kallade fuskbyggarna.

Sveriges Byggindustrier har för länge sedan tröttnat på dem som förstör branschens rykte och vi lägger stora resurser på att rensa upp på byggmarknaden. Därför driver vi själva och i olika nätverk kampen mot de oseriösa företagen.

Ett permanent ROT-avdrag är ett sätt att göra svarta jobb vita - genom att det kostar mindre att anlita vit arbetskraft har fler råd att köpa tjänster från seriösa byggare. 

Inom nätverket Byggbranschen i samverkan har branschen själv tagit fram ID06-systemet, för obligatorisk id- och närvarokontroll på byggena. Vi driver också den riksomfattande attitydkampanjen Ren byggbransch, som sprider kunskap om svartjobbens baksida och konsekvenser.

Läs mer om