Om Byggare.com

Byggare.com är Sveriges Byggindustriers webbplats om olika yrken i byggindustrin och utbildningarna som leder dit. Här finns mycket att välja på! Läs mer under Valmöjligheter

Svensk byggutbildning står sig mycket bra i den internationella konkurrensen och de stora svenska byggföretagen finns representerade på många håll runt om i världen. Idag arbetar närmare en halv miljon människor direkt eller indirekt i byggsektorn, vilket gör oss till en av landets största industrigrenar.

Behovet av nya duktiga tjejer och killar är mycket stort, bland annat på grund av stora pensionsavgångar de närmaste åren. Det finns många vägar att gå. Läs gärna våra Yrkesporträtt

För en framtid som byggare behöver du lägga grunden redan i gymnasiet. Sedan kan det bli frågan om särskild yrkesutbildning eller högskola - det beror på vilket yrke du satsar på. Valet av arbetsredskap är ditt - dator eller hammare, planeringskalender eller murslev. Läs mer under UTBILDNINGAR


Besök www.sverigesbyggindustrier.se/skola för mer information om Sveriges Byggindustriers rekryteringsverksamhet.