Din väg till arbetslivet

De flesta är yrkesarbetare...

...och jobbar som träarbetare (snickare), plåtslagare, glastekniker, anläggningsarbetare, elektriker eller maskinförare. De jobben når du enklast via de yrkesförberedande gymnasieprogrammen med bygginriktning. Inom de flesta yrkena fortsätter du utbildningen under de första åren som lärling ute i företagen. Utbildningarna finns över hela landet. 

...men det finns en massa andra jobb

Andra samhällsbyggare jobbar med uppgifter som är mer förberedande och planerande, exempelvis tekniker, ingenjörer och arkitekter. Utbildningarna inom högskola och universitet bygger oftast på de studieförberedande gymnasieprogrammen, men det går också att komplettera ett yrkesprogram med de teoretiska kurser som behövs för att komma in på till exempel en byggingenjörsutbildning.

Klicka här eller på illustrationen till vänster för en större bild


Utveckla dig i ditt yrke

De allra flesta vill eller behöver så småningom bredda sin yrkeskompetens för att kunna utvecklas i sitt arbete. Du kommer kanske att vilja förkovra dig inom t.ex. materialkunskap eller metoder. Kanske vill du efter några år gå vidare och bli arbetsledare eller ingenjör. 

Om du redan har ett byggyrke i botten kan du komplettera din kompetens med både teoretisk och praktisk utbildning. 

Redan på Byggprogrammet kan du läsa in ytterligare några kärnämneskurser (matematik, fysik och kemi) - då kan du senare söka vidare till byggtekniker- och byggingenjörsutbildningar. Dessa kurser kan du också läsa in senare om du vill, på Komvux eller inom högskolan. 

Du har också möjlighet att utbilda dig på yrkeshögskola för att öka din specialisering.


Länkar

Allt om högskolans utbildningar www.studera.nu 
Om gymnasieutbildningarna www.skolverket.se 
Finansiera dina studier www.csn.se
Myndigheten för yrkeshögskolan www.myh.se