Inför gymnasiet

Det treåriga Bygg- och anläggningsprogrammet är utbildningen för dig som vill bli yrkesarbetare inom byggsektorn. Där kan du välja mellan ett stort antal olika yrken.

Vill du satsa på både yrkesutbildning och möjlighet till fortsatta studier på högskolan, kan du gå Bygg- och anläggningsprogrammet och komplettera med att läsa in den grundläggande behörigheten. Det har du som elev på ett yrkesförberedande program på gymnasiet garanterad rätt till.

Naturvetenskapligt program eller Tekniskt program förbereder dig inför en högskoleutbildning till tekniker, ingenjör eller civilingenjör. 

Lärling – en alternativ utbildningsväg
Läs mer om Lärlingar


"Det är en fin känsla att vara byggare"

Det finns jobb i byggbranschen. Andrea Schyllert, produktionsledare, och Anas Sollum, träarbetare, berättar om sina yrken och sin vardag: