Lärling – en alternativ utbildningsväg

Distansutbildning (traditionell lärling)

Det finns en möjlighet att tillgodogöra sig hela utbildningen till byggare genom lärlingsanställning i ett företag. Yrkesteorin läser du in som distanskurs parallellt med arbetet i företaget och den praktiska delen lär du dig av dina erfarna kollegor och handledare.

I branschens yrkesutbildningsavtal står det att lärlingsutbildning i företag ska kompletteras med teoretisk utbildning. Detta gäller för de yrken som leder fram till yrkesbevis och som Byggindustrins yrkesnämnd BYN kan erbjuda fackteorikurser via distans till.

Alla lärlingar inom bygg- och anläggningsbranschen börjar med att läsa gemensam fackteori såsom mätteknik, ritningsläsning, byggnadslära, byggfysik, materialkännedom och arbetsmiljö. Efter den gemensamma fackteorin läser lärlingen yrkesinriktad fackteori för det yrke man valt.

BYN regionalt ska tillsammans med företaget och lärlingen upprätta en individuell studieplan innan utbildningen påbörjas. På BYN:s hemsida hittar du godkända utbildningsgivare runt om i landet.

Gymnasial lärling

Sedan några år tillbaka finns det möjlighet att gå en yrkesutbildning i gymnasieskolan som s.k. gymnasial lärling. Det innebär att du genomför minst hälften av gymnasieutbildningen i ett (eller flera) företag. Både den teoretiska och praktiska utbildningen i yrket ska alltså genomföras på en arbetsplats. För vissa byggyrken är denna utbildningsform den enda möjligheten att utbilda sig inom gymnasieskolan.

Än så länge är många skolor ovana vid utbildningsupplägget och vi vill därför ge följande råd till dig som funderar på att genomföra yrkesutbildningen som gymnasial lärling:

  1. Kolla om skolan redan har kontakt med företag som tar emot gymnasiala lärlingar. Om inte, finns det en risk att det kan ta tid för skolan att finna en utbildningsplats i ett företag. Du riskerar att få en mycket teoretisk inledning på den gymnasiala lärlingsutbildningen.
  2. Kolla om det finns lärare på skolan som förstår målet med utbildningen, kan förklara för företaget vad du ska lära dig och kan sätta betyg. Läraren bör ha en yrkeslärarutbildning inom byggyrkena för att detta ska fungera.
  3. Kolla att det finns handledare på företaget som kan det aktuella yrket.
  4. I en del fall ersätter inte skolan företaget för utbildningsinsatsen. Det betyder att det är svårt för skolan att ställa krav på att eleven får den handledning och utbildning som behövs. Det finns en risk för att utbildningen inte får rätt innehåll.
  5. Efter gymnasieskolan återstår det för alla byggyrken en s.k. färdigutbildning för att få ett yrkesbevis. Den tid som får tillgodoräknas efter en gymnasial lärlingsutbildning är på samma nivå som för den som har gått en skolförlagd yrkesutbildning med normal omfattning av arbetsplatsförlagt lärande (minst 15 veckor). Detta gäller under förutsättning att lärandet som gymnasial lärling har haft rätt innehåll.