Efter gymnasiet

Precis som i gymnasieskolan bedrivs det mesta av utbildningarna inom utbildningsprogram. En skillnad är att det också finns ett omfattande utbud av fristående kurser eller kurspaket. Hela utbildningsutbudet beskrivs numera uppdelat i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Grundnivån är oftast 3 år, avancerad nivå 1-2 år och forskarnivån 2-4 år.

Läs mer om bygginriktade eftergymnasiala utbildningar under länkarna till vänster.

Mer information:

www.uk-ambetet.se – Universitetskanslerämbetets webbplats med information om bland annat studenträtt och tillsyn
www.studera.nu – sökbar information om utbildningsutbud
www.yrkeshogskolan.se – kvalificerade utbildningar som matchar dig mot arbetslivets behov
www.myh.se - här hittar du samtliga Yh- och KY-utbildningar i hela landet